SETA > Avrupa Araştırmaları |
Perspektif Bulgaristan Seçimlerinin Ardından Görünen Statüko Görünmeyen Değişimler

Perspektif: Bulgaristan Seçimlerinin Ardından | Görünen Statüko, Görünmeyen Değişimler

Erken seçime nasıl bir atmosferde gidildi? Yeni dönemde Bulgaristan siyaseti nasıl şekillenebilir? Bulgaristan Türkleri bakımından bu seçim nasıl değerlendirilebilir?

Paylaş
Dosyayı İndir

2013’ten beri Bulgaristan’da istisna yerine kural haline gelen erken seçimlerin sonuncusu 26 Mart 2017 tari­hinde yapıldı. Seçim sonuçları ilk bakışta ülkede hiç­bir şeyin değişmediğini düşündürebilir. İlk kez girdiği 2009 genel seçiminden itibaren her seçimden birinci çıkmış olan Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi için Va­tandaşlar Girişimi (GERB) bu seçimde de en yüksek oyu alırken sistem partileri olarak düşünülen Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ile beraber 2005’ten bu yana ortalama yüzde 10 oy alan aşırı milliyetçi partiler yine Meclisteki yer­lerini aldılar. Bütün bu devamlılıklara rağmen seçim sonuçları ülke siyasetinde bazı dinamiklerin dönüşüm süreci içinde olduğunu da göstermektedir. Bu dönü­şümlere örnek olarak ülkenin yaşamakta olduğu sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında ideolojilerin yerini popülizme bırakması, ana muhalefetteki BSP’nin ken­dini yenileyerek oylarını neredeyse iki katına çıkarma­sı, Meclisteki ağırlık merkezinin milliyetçi partilere kayması ve Türklerin siyasi tercihlerinde ve buna bağlı olarak HÖH’ün parti karakterinde kaydedilen deği­şimler sayılabilir. Sözü geçen dönüşümlerin ülke siya­setini ne kadar etkileyeceğini ise zaman gösterecektir..