SETA > Analiz |
Analiz İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları

Analiz: İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları

Neredeyse bu¨tu¨n Ortadoğu u¨lkelerinin Tahran ile Riyad arasındaki gu¨ç savaşının cephesine dönu¨ştu¨ğu¨ bir dönemde, bu çalışmada iki u¨lke arasındaki mu¨cadelenin farklı boyutları ve bölgesel yansımaları ele alınacaktır.

Ortadoğu’nun iki önemli bölgesel gücü olan İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesi çok uzun bir geçmişe sahip olsa da Arap Devrimleri ile başlayan sürecin iki ülke arasındaki bu mücadeleyi iyice derinleştirdiği ve bütün Ortadoğu bölgesi açısından çok ciddi sorunlar doğuracak boyutlar taşıdığı görülmektedir. Neredeyse bütün Ortadoğu ülkelerinin Tahran ile Riyad arasındaki güç savaşının cephesine dönüştüğü bir dönemde, bu çalışmada iki ülke arasındaki söz konusu mücadelenin farklı boyutları ve bölgesel yansımaları ele alınacaktır. Bu çerçevede, bugün İran ile Suudi Arabistan arasındaki rekabetin en kanlı sahnelerinin yaşandığı Suriye, Yemen ve Irak’ın yanında, Afganistan ve Pakistan üzerinde bu rekabetin hangi dinamikler üzerinden şekillendiği değerlendirilecektir. Benzer şekilde, sadece siyasi olarak değil, aynı zamanda coğrafi olarak da iki ülke arasında sıkışmış olan Bahreyn ve Körfez’deki diğer Arap devletleri üzerinden söz konusu güç mücadelesinin nasıl yürütüldüğü de analiz edilecektir..