SETA > Analiz |
Analiz Türkiye-Balkanlar İlişkileri

Analiz: Türkiye-Balkanlar İlişkileri

Bu çalışmada, Türkiye’nin Balkanlarla ilişkilerinin ana hatlarına değinilmekte, içerdiği fırsat ve riskler incelenmekte ve bazı politika önerilerinde bulunulmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Balkanlar gerek coğrafi yakınlığı, gerekse tarihi, sosyal ve kültürel bağları sebebiyle Türkiye’nin özel ilgi gösterdiği bölgelerden biridir. Türkiye’nin dış politikadaki aktifliğini artırmasına bağlı olarak 2000’li yıllarda Balkanlar ile arasındaki siyasi diyalog, ekonomik ilişkiler ve sosyal-kültürel bağlarda gözle görülür ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu dönemde Türkiye Balkanlar siyasetinde de giderek daha aktif rol oynamaya başlamış, ülkeler arasında işbirliği ve arabuluculuk konusunda önemli hamlelerde bulunmuştur.

Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’da ortaya çıkan güvenlik riskleri ve istikrarsızlıklar Türkiye’nin öncelikli olarak bu bölgeyle ilgilenmesine sebep olmuş, Balkanlarda aldığı siyasi inisiyatif de buna bağlı olarak yavaşlamıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye, Balkan ülkeleriyle siyasi ilişkilerde istikrarın korunmasını, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerde ise derinleşmenin devamını ön plana almıştır. Mülteci krizi ve ekonomik yatırımlar gibi konularda Türkiye ve Balkan hükümetleri karşılıklı diyalog ve işbirliği adımları atmıştır.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Balkanlarla ilişkilerinin ana hatlarına değinilmekte, içerdiği fırsat ve riskler incelenmekte ve bazı politika önerilerinde bulunulmaktadır..