Analiz: Ülke Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç Ekonomisi

Bu analiz kapsamında uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine etkileriyle ilgili olarak büyüme, emek piyasası, kamu maliyesi ve enflasyon gibi ekonominin kritik alanlarına odaklanılacaktır

Uluslararası göç dalgaları son yıllarda artan iç savaşlar ve sosyoekonomik travmalar ekseninde hızla yükselerek dünya gündemine oturmuştur. Uluslararası göçün en çok etkilediği alanlardan birisi hiç kuşkusuz ekonomidir. Uluslararası göçe yönelik tartışmalar çoğu zaman çarpıtılmış veriler eşliğinde göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülkeler için ne derece maliyetli/külfetli olduğunun vurgulandığı, objektiflikten uzak bir düzlemde gerçekleşmektedir. Uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine artıları ve eksilerinin neler olduğu, ekonomiyi hangi kanallar yoluyla etkileyebileceği ve ekonomiye etkilerinin kısa ve uzun dönemde ne derece farklılaşabileceğine dair objektif bilgilere ihtiyaç vardır. Bu analiz söz konusu ihtiyaca belli ölçüde cevap verebilmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Analiz kapsamında uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine etkileriyle ilgili olarak büyüme, emek piyasası, kamu maliyesi ve enflasyon gibi ekonominin kritik alanları üzerine odaklanılmaktadır. Göç motivasyonları birbirinden farklı olduğundan bu çalışmada göçmen ve mültecilerin ev sahibi ülke ekonomisine etkileri mümkün olduğu kadar birbirinden ayrıştırılarak ele alınmaktadır.

Uluslararası göçün ev sahibi ülke ekonomisine etkisi meselesi dünyada en fazla mültecinin yaşadığı ülke olan Türkiye için ayrı bir önem arz etmektedir. Analizin son kısmında ülke deneyimlerinden yola çıkarak mültecilerin entegrasyonunun Türkiye ekonomisine katkı sunacak şekilde nasıl sağlanabileceğine dair politika önerilerinde bulunulmaktadır.

Etiketler: