Analiz: Türkiye’de Yetişkin Kadınlara Yönelik Kur’an Kursları | Politika ve Uygulama Önerileri

Bu analizde yetişkin kadınlara yönelik Kur’an kurslarının temel yapı ve özellikleri ortaya konmakta, bu kursların potansiyelini artıracak politika ve uygulama önerileri ele alınmaktadır.

Kur’an kursları Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) önemli hizmet alanlarından biridir. Türkiye genelinde yaygın bir kurumsal ağa sahiptir. Bu kurumlar öncelikle bir din eğitimi kurumudur. Ancak bunun yanında eğitim sürecinde farklı fonksiyonları da ortaya çıkmaktadır. Bunların başında sosyalleştirme ve (psikolojik-ailevi) danışmanlık gelmektedir. Öğrencilerin Kur’an kurslarından beklentileri de buna işaret etmektedir. Kur’an kurslarının faaliyetlerini fonksiyonel bir şekilde sürdürebilmesi için personel nitelikleri başta olmak üzere bazı düzenlemelere ihtiyaç hissedilmektedir. Bu analiz nitel yaklaşımdan hareketle sürdürülen bir saha araştırmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Kur’an kursu öğreticileri (KKÖ) ve kursiyerlerin görüşlerine başvurulmuştur. Kur’an kurslarının daha fonksiyonel olabilmesi için insan kaynaklarının geliştirilmesi, Kur’an kursu eğitim içeriklerinin yaş grupları ve kursiyerlerin özellikleri açısından yeniden gözden geçirilmesi, DİB hizmet koluna yönelik formasyon programı, personel istihdamına yönelik düzenlemeler öncelikli konular arasındadır.

 

Etiketler: