Analiz: Rusya’nın Afganistan Politikası

Bu analizin amacı Rusya’nın Afganistan politikasını belirleyen temel dinamikleri ve bölge siyasetindeki kırmızı çizgilerini ortaya koyarak çekilme sonrası benimseyeceği stratejiyi ve bu stratejinin başarı ihtimalini incelemektir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Afganistan’dan çekilme kararı sonrası bölgeyi esir alan belirsiz süreç bölgenin geleceği ve aktörlerin politikalarına dair birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Küresel ve bölgesel güçlerin Afganistan stratejilerini belirleyen etkenler, çekilme kararı sonrası atılan adımlar, bölgede oluşacak güç boşluğunun kimler tarafından ve nasıl doldurulacağı cevaplanması gereken sorulardır. Bu analizin amacı Rusya’nın Afganistan politikasını belirleyen temel dinamikleri ve bölge siyasetindeki kırmızı çizgilerini ortaya koyarak çekilme sonrası benimseyeceği stratejiyi ve bu stratejinin başarı ihtimalini incelemektir. Moskova’nın Afganistan politikasını belirleyen iki temel unsur bulunmaktadır: Birincisi “Yakın Çevre” olarak kabul edilen Orta Asya ülkelerinin güvenliği ve istikrarının korunması, ikincisi de Orta Asya’da bölgesel ve küresel aktörlerin nüfuzlarının dengelenmesi ve hatta mümkünse bütünüyle bertaraf edilmesidir. Rusya’nın izleyeceği politika –yönü, kapsamı, maliyeti veya süresi ne olursa olsun– bu iki temel üzerine kurulu olacaktır.

Bu çerçevede Rusya’nın ABD’nin çekilme kararı sonrasında söz konusu unsurları ihraz edebilmek maksadıyla oluşturduğu stratejinin siyasi ve askeri olmak üzere iki ayağı olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki çok taraflı dış politika prensibi minvalinde Taliban ile uzun yıllardır korunan ve özellikle son dönemde artan diplomatik ilişkilerdir. Moskova yönetimi bu politika muvacehesinde her iki unsurun da başarılabileceğini düşünmektedir. Diğer taraftan söz konusu dinamiklerin başarıya ulaşması noktasında askeri veçhede de adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda alınan aksiyonlar da her iki unsuru destekler niteliktedir. Bu sayede Moskova yönetimi Afganistan politikasını daha sağlam temellere oturtarak herhangi bir ayağın başarısız olması halinde dahi başarılı olma ihtimalini sürdürmek istemektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: