Analiz: Okul Öncesi Dini Eğitim | “Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” ve Öneriler

Bu analizde Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’nin programı, öğreticileri ve uygulanmasına yönelik mevcut durumun ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kültürle de iç içe geçen din eğitimi meselesi günümüzün önemli tartışma konularından biridir. Dünyanın gelişmiş kabul edilen pek çok ülkesinde erken çocukluk döneminde din eğitimi gerek özel gerekse devlet eliyle sağlanmaktadır. Türkiye de dünya ülkelerine benzer şekilde son yıllarda erken çocukluk döneminde din eğitiminin devlet eliyle düzenlenmesi konusunda adımlar atmıştır.

Bu analizde 2013-2014 eğitim öğretim döneminde başlayan Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’nin programı, öğreticileri ve uygulamalarına dair bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda dünya örnekleriyle erken çocukluk döneminde din eğitimi ve MEB okul öncesi programı ile proje programının farklılıkları ve benzerlikleri tartışılmaktadır. Son olarak projenin uygulanmasında aksayan yönlerin revize edilmesine dair öneriler sunulmaktadır.

Kur’an Kursları Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’nin analizi kapsamında dünyadaki ve Türkiye’deki literatür incelenmiş, proje çerçevesinde gündeme gelen haberler ve projenin dökümanları taranmış, Diyanet İşleri Başkanlığında projenin yürütücüleriyle mülakat yapılmış ve erken çocukluk döneminde din eğitimi çalışan araştırmacıların görüşlerine başvurulmuştur.

Etiketler: