Analiz: Küresel Trendler Çerçevesinde Türkiye Tarımının Gelişimi ve Gelecek Vizyonu

Bu analiz 2002-2020 ve 2021-2050 dönemlerinde Türkiye’nin tarım sektöründeki değişimleri karşılaştırmalı şekilde incelemekte ve Türk tarımının günümüzde geldiği yeri değerlendirmektedir.

Türkiye tarımı uzun yıllara dayanan köklü bir tarihe ve birikime sahiptir. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle modern tarım uygulamaları daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır. Tarım sektöründe üretim artarken kamu desteğiyle sanayileşme atılımı gerçekleştirilmiştir. 1980’lere kadar korumacı politikalarla iç piyasasını koruyan Türkiye’nin liberalleşme adımlarını atmasıyla tarım sektörü başta olmak üzere birçok alan değişmiştir. Şehirleşme ve sanayileşmenin getirmiş olduğu dönüşüm de insanları tarımdan farklı istihdam alanlarına yönlendirmiştir. 2002’de 24 milyar dolarlık üretim değerini 2020’de 47 milyar dolara taşıyan Türk tarımının 2050’de 273 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Mevcut ivme Türkiye’nin küresel tarım sektöründe yedinci sıraya yükseleceğini ve 37 bin dolarlık istihdam edilen kişi başına üretim değerine ulaşacağını göstermektedir. 2050’de küresel tarım ekonomisinden yüzde 2,35 pay alması beklenen Türk tarımının kamu teşvikleriyle daha iyi bir performans göstermesi mümkündür. Bu analiz 2002-2020 ve 2021-2050 dönemlerinde Türkiye’nin tarım sektöründeki değişimleri karşılaştırmalı şekilde incelemekte ve Türk tarımının günümüzde geldiği yeri değerlendirmektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: