Analiz: İslamofobi Yeni Antisemitizm midir?

Analizde İslamofobi ile antisemitizm arasındaki benzerlikler ve farklar ele alınmıştır.

İslamofobi nin Yahudi aleyhtarlığıyla karşılaştırılması İslamofobi tartışmalarında sürekli karşımıza çıkmaktadır. İslamofobi ve antisemitizm arasında genellikle fark edilenden daha ileri seviyedeki derin benzerlikler bu iki nefret biçiminin sürekli olarak karşılaştırılmasına yol açmıştır. İslamofobinin yeni antisemitizm olduğunu ileri sürenler bununla ne antisemtizmin artık tamamen ortadan kalktığını ne de bu iki nefret türünün birbiriyle özdeş olduğunu kastetmektedir. Bu bağlamda İslamofobinin yeni antisemitizm olduğu önermesi antisiyonizmin yeni bir Yahudi aleyhtarlığı biçimi olarak işlev gördüğü iddiasını ne teyit ne de inkar anlamı taşımaktadır.

“İslamofobi yeni antisemitizmdir” söylemi bir uyarıdır. İslamofobi bugün 1930’ların “eski” antisemitizminde o dönemde bile tespit edilmesi mümkün olan birtakım uyarı sinyallerini işaret etmektedir. Bu uyarı işaretleri göz ardı edildiği takdirde yalnızca belli bir kitlenin değil aynı zamanda tüm insanlığın özgürlük ve güvenliğinin tehlikeye atılmış olacağı ortadadır.

Etiketler: