Analiz: Değişim Sürecindeki AB Ekonomisi, Avro Krizi ve Artan Almanya Etkisi

Bu analizde AB’nin yakın geçmişte yaşadığı değişim süreci ele alınarak bu sürecin Almanya’nın yükselişi ve Birlik’in sürdürülebilirliği gibi konulara etkisi açıklanacaktır.

Kuruluşundan itibaren siyasi ve ekonomik iş birliğinin simgesi haline gelmiş olan Avrupa Birliği (AB) ciddi bir değişim süreci içindedir. 2008’e kadar siyaset ve ekonomi alanlarında istikrar içinde olan Birlik 2008’de cereyan eden küresel ekonomik krizin ve 2011’den sonra Ortadoğu’da gerçekleşen iç savaşların sonrasında muhtelif sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sıkıntılar birliğin kırılganlıklarını ortaya çıkarmış ve sürdürülebilirliği noktasında ciddi şüpheleri beraberinde getirmiştir. Meydana gelen değişiklikler tarihten gelen birtakım endişelerden dolayı liderlik pozisyonunu benimsemekten çekinen Almanya’yı ön plana çıkarmış ve Berlin’in AB kurumları ve siyasetine nüfuz etme kapasitesini ortaya koymuştur. Bu analizde AB’nin yakın geçmişte yaşadığı değişim süreci ele alınarak bu sürecin Almanya’nın yükselmesi ve Birlik’in sürdürülebilirliği gibi konulara etkisi açıklanmıştır.

Etiketler: