Analiz:  24 Haziran Seçimlerinin Siyasi Anlamı

Analiz: 24 Haziran Seçimlerinin Siyasi Anlamı

Bu analiz tarihi yapısal bir çerçeveden 24 Haziran seçimlerinin siyasi anlamını ortaya koymaktadır.

24 Haziran seçimleri sadece on altı yıllık süreçte kritik bir dönüm noktasını oluşturmakla kalmayıp Türkiye’de siyasi düzenin demokratikleşmesi sürecinin başladığı yani mo­dern demokratik siyasetin kök saldığı 19. yüzyıl­dan günümüze yaşanan sürecin final karşılaşması durumundadır.

Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerinde siya­si partilerin pozisyonlarının sağlıklı bir analizi –topluma sundukları vaatler gibi– ülke siyaseti­nin tarihi ve yapısal evrimini ıskalayan bir bakış açısı üzerinden değil ancak Türkiye’de siyaseti şekillendiren bu kadim mücadele çerçevesinde ele alınarak yapılabilir.

Bu analiz tarihi-yapısal bir çerçeveden 24 Haziran seçimlerinin siyasi anlamını ortaya koymaya çalışmaktadır. AK Parti’nin vücuda getirdiği yerli-milli siyaset ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de bu çerçeve içerisinde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmada cevabı aranan sorular şunlardır: Türkiye’de siyasi partileri birbirinden ayıran temel sorunsal nedir? AK Parti siyaseti içerisinde yerli-milli siya­set nereye oturmaktadır? Cumhurbaşkanlığı hü­kümet sisteminin siyasi anlamı nedir? Muhalefet AK Parti’nin öncülük ettiği köklü siyasi değişime nasıl bir reaksiyon göstermiştir? …

Etiketler: