Foto: Aşkın Kıyağan (AA)

Analiz: 14 Mayıs’a Giderken Türkiye’de Seçim Güvenliği

Türkiye’de geçmişten bugüne seçimlere duyulan güvenin arkasında seçimlerin dürüstlüğünü sağlayan etkili hukuki teminatlar bulunuyor. Bu analizde de Türkiye’de seçim güvenliğinin hukuki boyutu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Temsili demokrasilerin en karakteristik unsuru olan serbest ve adil seçimler, halkın yönetime katılmasının esas yolunu teşkil eder. Geçmişten günümüze seçimler Türkiye’de siyaseti ve toplumu dönüştürücü bir işlev üstlenmiş, belki de dünyadaki diğer demokrasilere kıyasla çok daha etkili sonuçlar üretmiştir. Zira halk ile bürokratik seçkinler arasındaki güç mücadelesinde vatandaşın kullanabildiği yegane araç seçimler olmuştur. Türkiye toplumu oy hakkına sıkı sıkıya sahip çıkmış, seçimlere her zaman çok yüksek bir katılım göstermiş ve sandığın ülkenin gidişatında belirleyici bir rol oynamasına katkıda bulunmuştur.

Bununla birlikte Türkiye’de seçimlerin etkinlik kazanmasının arkasında seçimlerin dürüstlüğünü sağlayan önemli hukuki güvenceler de bulunmaktadır. Seçimlerin halkın iradesini doğru bir şekilde yansıtmasını temin edebilmek amacıyla seçimleri düzenleme ve denetleme fonksiyonu yargı mensuplarına tevdi edilmiş, seçim işlerinin her aşaması politik rekabetin asıl tarafları olan siyasi partilerin gözetimine açılmış, oy verme işlemlerinin gizlilik ve serbestlik ilkeleri doğrultusunda, oy sayım ve döküm işlemlerinin ise aleniyet ve doğruluk prensiplerine uygun olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Bu analizde de Türkiye’de seçim güvenliğinin hukuki boyutu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.

Etiketler: