Perspektif: Anadilde Eğitim: Dünyada Yaygın Uygulama Modelleri

Anadilde eğitimin nasıl gerçekleştirildiğini, birçok ülke örneğini kıyaslayarak sunan bu Perspektif, anadilde eğitim uygulamasının hayata geçirilebilmesi için bir katkı amacı taşımaktadır.

30 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Demokrasi Paketinin en önemli düzenlemelerinden biri, özel okullarda Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde (anadilde) eğitim yapılmasına imkân verilmesidir. Anadilde eğitim, uluslararası sözleşmelerde de vurgulandığı üzere bir haktır. Türkiye’de şimdiye kadar, anadilde eğitimin yapılıp yapılamayacağı ekseninde bir tartışma yürütüldü. Açıklanan Demokrasi Paketinden sonra artık tartışılması gereken husus, anadilde eğitim uygulamalarının nasıl olabileceğidir. Bu Perspektif, Türkiye’de çok az tartışılan, anadilde eğitimin nasıl gerçekleştirildiğini farklı birçok ülke örneğini kıyaslayarak sunmaktadır.

Anadilde eğitim uygulamasının hayata geçirilebilmesi için, tartışılması gereken çok önemli hususlar vardır:

• Dünyada anadilde eğitimle ilgili ne tür uygulamalar vardır?
• Resmi dil ne zaman öğretilmeye başlanmalıdır?
• Yalnızca anadilde mi eğitim yapılmalı yoksa iki dilli eğitim mi yapılmalıdır?

Bu Perspektif, uluslararası örneklerden hareketle bu tartışmalara katkı yapmak amacındadır. Önümüzdeki günlerde, bu konuyu çok daha kapsamlı bir şekilde ele alan bir SETA Analiz yayımlanacaktır.

 

Etiketler: