Rapor: Almanya’da İslamofobi

Bu rapor Alman iş piyasası, eğitim sistemi, cezai yargı, yazılı ve sosyal medyada ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı yapısal ayrımcılığın sistematik modellerini anlamak için çeşitli nicel ve nitel kanıtlar sunmaktadır.

2016 yılında Almanya’da kaygı verici birçok gelişme yaşandı. Ülke ilk kez DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bir dizi terör saldırısına hedef oldu. Müslüman karşıtı ırkçı söylem ve uygulamalar daha önce benzeri görülmemiş bir seviyeye çıktı. Ayrıca 2016 Müslüman karşıtı çevrelerin yaklaşık yüzde 20’sinin İslam karşıtı tutumlarını seçim kararlarına yansıtmaya hazır olduklarının açıkça ortaya çıktığı bir yıl olmuştur.

Taraftarlarını İslamofobik düşünceler etrafında seferber eden sağcı popülist parti Almanya için Alternatif (Alternative fur Deutschland, AfD) seçimlerde yüzde 12-24 arasında oy alarak beş bölgesel parlamentoda temsil hakkı kazanmıştır. Ayrıca eski Doğu ve Batı Almanya nüfusunun dörtte biri her hafta ülke çapında düzenlenen çeşitli yürüyüşlere katılarak PEGIDA (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) grubunun siyasi gündemini onaylamaktadır.

Bu rapor Alman iş piyasası, eğitim sistemi, cezai yargı, yazılı ve sosyal medyada ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı yapısal ayrımcılığın sistematik modellerini anlamak için çeşitli nicel ve nitel kanıtlar sunmaktadır. Bu alanlarda mevcut çeşitli veriler Müslümanlara ve kendisini aslında tam da Müslüman olarak tanımlamayan fakat başkaları tarafından İslam dinine mensup olarak algılanan bireylere karşı ayrımcı muamelenin devam ettiğini ve hatta arttığını göstermektedir.

Etiketler: