SETA > Rapor |
Rapor Özel Askeri Şirketlerin Küresel Yayılımı ve Geleceği

Rapor: Özel Askeri Şirketlerin Küresel Yayılımı ve Geleceği

Bu rapor Kırım ve Suriye’nin ardından Libya’da da ortaya çıkan Wagner vakasından hareketle özellikle “son otuz-kırk yıllık süreç içerisinde bu özel askeri şirketlerin hızlı hatta ‘hormonlu’ gelişimi, uluslararası arenadaki çatışmalar, küresel güvenlik ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri” üzerine odaklanmaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Özel askeri şirketler konusu son dönemde Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Uluslararası Mutabakat Hükümetine karşı Hafter öncülüğünde sürdürülen isyan girişimi sırasında rol alan Rus özel askeri şirketi Wagner’in rolü ile önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Bu rapor Kırım ve Suriye’nin ardından Libya’da da ortaya çıkan Wagner vakasından hareketle özellikle “son otuz-kırk yıllık süreç içerisinde bu özel askeri şirketlerin hızlı hatta ‘hormonlu’ gelişimi, uluslararası arenadaki çatışmalar, küresel güvenlik ve ekonomik yapı üzerindeki etkileri” üzerine odaklanmaktadır. Bu odaklanmadan hareketle “Özel askeri şirketlerin tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Bugüne kadar dünyanın hangi bölgelerinde, hangi görevlerde kullanılmışlardır? Küresel ölçekte etkili hale gelen en büyük otuz özel askeri şirket hangileridir? Bunlar hangi ülkelere ait şirketlerdir? Bu şirketler ne tür faaliyetler icra etmektedir? Türkiye’nin bu konudaki mevcut durumu nedir?” sorularına cevap aranmakta ve son olarak da “Türkiye açısından özel askeri şirketler konusunda geleceğe yönelik politika önerileri neler olabilir?” sorusuna cevap üretilerek politika yapıcı ve karar alıcılar açısından uygun hal tarzlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojik gelişmelerle artan küreselleşme olgusu ve buna bağlı olarak dünyanın küresel bir köy haline dönüşmesiyle birlikte, daha önce coğrafi bakımdan uzak olduğu değerlendirilen bölgelerdeki gelişmelerin artık ülkelerin iç güvenlik meseleleriyle eş değer bir ağırlık taşımaya başladığı, neredeyse ülkelerin silahlı kuvvetlerinden daha fazla rol üstlenen, daha fazla personel istihdam eden, küresel ekonomide önemli bir paya sahip olan özel askeri güvenlik şirketlerine ilişkin bu rapor kamu politikalarının geliştirilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın.


https://www.setav.org/kitap-ozel-askeri-sirketler-savas-muteahhitligi-ve-uluslararasi-guvenlik/

https://www.setav.org/analiz-wagner-rus-hayalet-ordusu/

https://www.setav.org/10-soruda-rusyanin-parali-savascilari-wagner-group/

 .


Etiketler »