SETA > Strateji Araştırmaları |
Rapor Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye için Türkiye Ulusal Risk

Rapor: Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli

Afet yönetiminin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası bütün aşamalarını kapsayacak tarzda sürecin tüm açılardan izlenmesi, yönetimi, ihya ve inşa politikalarının belirlenmesi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Dijital çağ olarak adlandırılan 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, insanlık tarihine yön verecek değişim ve dönüşümlerin yaşandığı kaotik bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel ve yerel düzeylerde yaşanan savaş, çatışma ve krizler, salgın hastalıklar ve depremler başta olmak üzere iklim krizine bağlı doğal afetler modern dönemin somut istikrarsızlık kaynakları olarak tüm insanlığı ve toplumları tehdit etmektedir. Tüm bunlar dünya genelinde bir kriz döneminin yaşandığını bariz bir şekilde ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayeleri ve öncülüğünde kurulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli, topraklarının büyük bir kısmı deprem riski altındaki ülkemizin başta depremler olmak üzere sel, heyelan ve yangın gibi iklim krizinden kaynaklanan diğer bütün afetlere karşı hazırlıklı olması ve afetlerle mücadele kapasitesinin her anlamda geliştirilmesi, afetlere dirençli şehirlerin ve toplumsal yapının oluşturulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Afet yönetiminin afet öncesi, afet anı ve afet sonrası bütün aşamalarını kapsayacak tarzda sürecin tüm açılardan izlenmesi, yönetimi, ihya ve inşa politikalarının belirlenmesi Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Çalışmayı incelemek için burayı tıklayın..