SETA > Enerji |
Analiz Yunanistan ın Adalara Dair Hukuksal Çelişkileri Yunanistan-İtalya Deniz Sınırı

Analiz: Yunanistan’ın Adalara Dair Hukuksal Çelişkileri | Yunanistan-İtalya Deniz Sınırı Antlaşması Örneği

Bu analiz Yunanistan’ın İtalya ile imzaladığı 1977 Kıta Sahanlığı ve 2020 MEB antlaşmalarını inceleyerek deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinde adalara dair hukuksal çelişkilerini ortaya koymaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

1960’lardan beri Ege Denizi’nde ve son yıllarda ise Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinde Türkiye ile çelişen hukuki yaklaşımlar ortaya koyan Yunanistan 9 Haziran 2020’de Akdeniz’in İtalya ve Yunanistan arasındaki kesiminde İtalya ile “münhasır ekonomik bölge” (MEB) sınırını oluşturan bir uluslararası antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşmanın aynı deniz alanında her iki ülkenin kıta sahanlıkları sınırını oluşturan 24 Mayıs 1977 tarihli antlaşmanın bir benzeri olduğu duyurulmuştur. Yunanistan’ın Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşadığı sınırlandırma uyuşmazlıklarında esas olarak adaların etkisi üzerinde uzlaşamadığı biliniyor. Yunanistan genel olarak adaların deniz alanlarına yetkisinin tam olduğunu iddia etmekte ancak söz konusu antlaşmalarda bazı Yunan adalarına sınırlandırılmış etki tanındığı görülmektedir. Ortaya çıkan bu çelişki az sayıda da olsa Yunanistan’ın doğrudan dahil olduğu bu uygulamalar üzerinde hukuki yaklaşımlarının incelenmesini gerekli kılmaktadır..