Analiz: 30 Mart’a Doğru Cumhuriyet Halk Partisi

Doksan yıllık CHP geleneği, özellikle çok partili siyasî hayatla birlikte karşımıza çıkan ‘devlet partisi' kimliğinden kurtularak ‘halka gitmek' idealini ne düzeyde gerçekleştirmeyi başarmıştır?

30 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere oldukça az bir zaman kaldı. Kitle iletişim araçlarından sosyal medya ve meydanlara kadar pek çok ortamda oldukça yoğun bir biçimde herkes seçimleri tartışıyor. Elbette en çok ortaya çıkması muhtemel sonuç, geniş kitleleri büyük bir dikkatle süreci takibe teşvik ediyor.

Analiz, seçim öncesi siyasî vasatı Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) gündeminin merkezine yerleştirerek analiz etmeyi amaçlıyor. Çalışmanın 30 Mart yerel seçimlerini analiz etmeye çalışırken, temel bir çıkış noktası var: Doksan yıllık CHP geleneği, özellikle çok partili siyasî hayatla birlikte karşımıza çıkan ‘devlet partisi’ kimliğinden kurtularak ‘halka gitmek’ idealini ne düzeyde gerçekleştirmeyi başarmıştır?

Etiketler: