2012'de Hukuk ve İnsan Hakları

2012’de Hukuk ve İnsan Hakları

Analizde, 2012’de gerçekleştirilen anayasal ve yasal düzenlemeler; yargı ve insan hakları alanındaki gelişmeler inceleniyor.

“SETA Analiz” başlığı altındaki yayınlar, genellikle belli bir konu/tema etrafında değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Ancak yıllık analizlerin ya da analitik raporların, bir hafıza oluşturma, muhasebe yapma ve geleceğe projeksiyon tutma açısından özel önem taşıdıkları ya da bu hedefe yönelik elverişli birer vesile oldukları da açık. Bu bağlamda, SETA, 2010 yılından bu yana, her yılın sonunda, çalışma alan ve konularıyla ilgili olarak Türkiye’nin bir yılını masaya yatırıp değerlendirmektedir. Üç yıllık deneyimler, bu çalışmaların oldukça yararlı olduğunu, araştırmacılar, medya mensupları ve özellikle karar alıcılar tarafından sık sık başvurulan bir kaynak işlevi gördüğünü göstermektedir. Bu yıl, bir değişiklik yapılarak, bu çalışmaların verimliliğini ve işlevselliğini artırmak amacıyla her bir bölümün ayrı birer analiz haline getirilmesine ve sadece o konuyla ilgilenenlerin istifadesine sunulmasına karar verilmiştir. 2012’de Hukuk ve İnsan Hakları adlı çalışma, bu düşüncenin ürünü olarak yayına hazırlanmıştır.

2012 yılı boyunca, hukuk ve insan hakları alanında pek çok gelişme yaşanmıştır. Ancak, bu çalışmada, 2012 yılı boyunca hukuk ve insan hakları alanında yaşanan gelişmeler özet bir biçimde ve çok genel hatlarıyla ele alınmıştır. Yılın gelişmeleri değerlendirilirken, yasama faaliyetleri, idari uygulamalar ve yargı kararları üzerinde odaklanılmış ve insan haklarının geliştirilmesi, demokrasi ve hukuk devletinin kökleştirilmesi açısından önem taşıyan düzenlemeler ve uygulamalar seçilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, önce 2012’de gerçekleştirilen ve hukuk devleti ve insan hakları açısından önem taşıyan anayasal ve yasal düzenlemeler; daha sonra, yargıyla ilgili ve son olarak da, insan hakları alanındaki gelişmeler incelenmiştir.

Etiketler: