YayinBanner-1132x600s

1982 Anayasası ve Anayasa Değişiklik Teklifi Karşılaştırması

Sunulan teklifin temel amacı halihazırda saf bir parlamenter sistem özelliği göstermeyen 1982 Anayasası’ndaki modelin terk edilmesi ve başkanlık sistemine geçişi sağlamaktır.

Bu çalışmada mevcut 1982 Anayasası metni, değişiklik teklifinin metne işlenmiş hali ile karşılaştırılmakta ve önerilen yenilik kısaca açıklanmaktadır. İlk sütunda 1982 Anayasası’nın ilgili maddesi verilmekte ve madde metninden çıkarılan kısımlar üzeri çizilerek işaretlenmektedir. İkinci sütunda teklif kabul edilirse yeni metnin nasıl olacağı eklenen kısım farklı renkte belirtilerek yazılmaktadır. Son sütunda ise getirilen yeniliğin ne anlama geldiği kısaca açıklanmaktadır.

Etiketler: