Analiz_b1-1132x600-(1)s

15 Temmuz: Başarısız Bir Darbe Girişiminin Ekonomi Politiği

Bu çalışma Türkiye demokrasisine karşı FETÖ mensupları tarafından girişilen başarısız askeri darbe teşebbüsünün ekonomi politik arka planını analiz etmektedir.

Bu çalışma 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye demokrasisine karşı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından girişilen başarısız askeri darbe teşebbüsünün ekonomi politik arka planını analiz etmektedir. Türkiye’de yaşanan darbe süreçlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında darbelerin genellikle ekonomik daralma dönemlerine denk geldikleri, ekonomi politikaları açısından ciddi hasarlara yol açtıkları ve konjonktürel dalgalanmaları tetikledikleri görülmektedir. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların ardından gelen askeri müdahaleler yaklaşık on yıllık aralıklarla istikrarsızlık ortamlarından beslenmiş ve bunları derinleştirmiştir.  Türkiye’nin demokratik normalleşmeyi birçok yönüyle sağladığı, siyasi istikrar ve makro-ekonomik yönetişimin güçlü biçimde sürdüğü bir ortamda gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimi ise darbeler tarihinin kıstaslarıyla bile rasyonel bir temelden yoksundur. Seçilmiş demokratik irade ve millet egemenliğine karşı kalkışılan bu darbe girişimi ekonomi politik anlamda hiçbir somut istikrarsızlık ya da kriz zeminine oturmadığı gibi toplumun temsil kabiliyeti olan hiçbir kesiminden de meşruiyet desteği alamamıştır.  Bu analiz darbe girişimine gidilen sürecin ekonomi politik değerlendirmesi üzerinde durmanın yanı sıra darbe girişimini koordine eden FETÖ’nün devasa ekonomik gücünü de ele almaya çalışmakta, darbe girişimi sonrası ekonomi bürokrasisi ve Merkez Bankası’nın etkin yönetişimi, güven verici açıklamaları ve iş dünyasının tek ses olarak hareket etmesi sayesinde piyasalarda sağlanan istikrarı da detaylı olarak ortaya koymaktadır. Vurgulanan ana fikir demokratik kanallarla sağlanan siyasi istikrar devam ederken gerçekleştirilmek istenen bu tür kalkışmaların hiçbir şekilde toplumsal meşruiyet ve yaygın sosyal destek bulamayacağıdır.

Etiketler: