SETA > Strateji Araştırmaları |
Analiz Ortadoğu Siyasetinde Medhali Selefiliğin Rolü Libya Mısır ve Yemen

Analiz: Ortadoğu Siyasetinde Medhali Selefiliğin Rolü | Libya, Mısır ve Yemen

Bu analiz BAE liderliğindeki bölgesel eksenin Suudi Arabistan üzerinden Selefiliği kendi bölge stratejisi için araçsallaştırmasını ele almaktadır.

Paylaş
Dosyayı İndir

Bu analiz Suudi Arabistan devleti ile Selefilik arasındaki ilişkiyi değerlendirerek buradan hareketle Selefiliğin bir dış politika aracı olarak nasıl kullanıldığını Medhali Selefilik örneğinde ele almaktadır. Medhali Selefiliği ortaya çıkış serüveni ve inançları açısından irdeleyerek Mısır, Libya ve Yemen örneklerini tartışmaktadır. Bu analizin temel iddiası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderliğindeki bölgesel eksenin Suudi Arabistan üzerinden Medhali Selefiliği kendi bölge stratejisi için araçsallaştırdığıdır. Zira Medhali Selefiliğin siyasi otoriteye mutlak itaat merkezli dini yorumu bu eksenin siyasi müttefiklerine meşruiyet zemini sağlamaktadır. Bu analiz yazılırken konunun muhataplarıyla birebir yapılan görüşmelerin, konuya ilişkin analiz ve kitapların yanında yazılı ve görsel basına yansıyan bilgilere de başvurulmuştur...


Etiketler »