Analiz: 1. Yılında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Reformunun Değerlendirilmesi

Analiz, TEOG düzenlemesinin eski uygulamalarla karşılaştırmasını yapmayı ayrıca sınav ve yerleştirme sürecinde yaşananlara mercek tutmayı amaçlamaktadır.

Eylül 2013’te Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından tanıtılan yeni ortaöğretime geçiş sistemi, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konuldu. Türkiye’de klasik merkezi sınav uygulamaları adına ezber bozucu bir reform niteliği taşıyan bu uygulama ile en büyük hedef öğrenciler ve veliler üzerindeki stresi kaldırmaktır. Ortaöğretime geçişte 2000’li yıllarda yapılan değişikliklere de bakıldığında temelde stres referansı ile düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, yapılan bu düzenlemenin eski uygulamalarla karşılaştırmasını yapmak ve en önemlisi birinci yılında yeni düzenlemeye ilişkin olarak sınav döneminde ve yerleştirme sürecinde yaşananlara mercek tutmaktır.

Etiketler: