Yusuf Emre Koç

Araştırma Asistanı, Enerji Araştırmaları, Ankara
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ankara Üniversitesi İktisat programlarında yüksek lisansına devam etmektedir. SETA Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nde proje asistanlığı görevini yürütmektedir. Uluslararası iktisat, ekonomi-politik, ekonomik büyüme ve kalkınma araştırma alanları arasında yer almaktadır.

Direktörlük

  • 2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur.
  • Analizde, dünyada varlık fonu uygulamasına örnek teşkil eden Norveç, Çin, Rusya ve BAE incelenecek, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş süreci, temel özellikleri, kaynakları ve hedefleri değerlendirilecek.