Tunç Demirtaş

Tunç Demirtaş

Araştırmacı
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2012’de mezun oldu. 2013’te Uludağ Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2015’te BUÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Türkiye’nin Afrika Politikasında Yumuşak Güç” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2022’de doktorasını aynı üniversitede “Devletin Yeniden Yapılandırılmasında Riskler ve Fırsatlar: Afrika Boynuzu Örneği” adlı tez çalışmasıyla tamamladı. Çalışma ve ilgi alanları arasında Afrika Boynuzu siyaseti, Afrika’da küresel/bölgesel güç rekabeti ve Türkiye-Afrika ilişkileri yer almaktadır.
  • Türkiye, Afrika ülkeleri tarafından Batı, Rusya ve Çin'in yaklaşımından farklı bir yaklaşıma sahip alternatif bir ülke olarak değerlendirilmekte. Öte yandan Türkiye'nin Afrika'ya yönelik modelinin ilk uygulama sahası Somali olmuştur.
  • Ziyaretin gündem başlıkları nelerdir? Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud’un ziyareti neden önemlidir? Somali cumhurbaşkanının ziyareti iki ülke ilişkilerinin geleceğini nasıl etkileyecektir? Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud’un Türkiye’yi, BAE’den sonra ziyaret etmesi nasıl okunmalıdır? Türkiye-Somali ilişkilerinde gelecekte hangi yatırım ve iş birliği alanlarının öne çıkması beklenmektedir?
  • Somali’de bir buçuk yıl boyunca krize neden olan ve geciken cumhurbaşkanı seçiminin Afrika Boynuzu ve ülke bazında oluşturacağı etkiler nelerdir? Cumhurbaşkanı seçiminin bölgesel ve küresel olarak ne tür değişimlere neden olması beklenmektedir? Seçimin Türkiye-Somali ilişkilerine muhtemel etkileri neler olacaktır?
  • Türkiye açısından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Gine-Bissau neden önemlidir? Batı Afrika’da son dönemde yaşanan darbeler ve terör saldırıları Türkiye’nin Afrika politikasını nasıl şekillendirmektedir? Türkiye’nin Afrika ile diplomatik ilişkilerinin yoğunlaşması ikili ilişkilere nasıl etki etmektedir?
  • Türkiye-Afrika ilişkilerini daha iyi kavrayabilmek için uzmanlardan eğitim, ekonomi, diplomasi ve savunma gibi konunun farklı boyutlarını değerlendirmelerini ve ayrıca şu an gerçekleşmekte olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin önemine değinmelerini istedik.
  • Somali’de bir buçuk yıl boyunca krize neden olan ve geciken cumhurbaşkanı seçiminin Afrika Boynuzu ve ülke bazında oluşturacağı etkiler nelerdir? Cumhurbaşkanı seçiminin bölgesel ve küresel olarak ne tür değişimlere neden olması beklenmektedir? Seçimin Türkiye-Somali ilişkilerine muhtemel etkileri neler olacaktır?
  • Türkiye açısından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Gine-Bissau neden önemlidir? Batı Afrika’da son dönemde yaşanan darbeler ve terör saldırıları Türkiye’nin Afrika politikasını nasıl şekillendirmektedir? Türkiye’nin Afrika ile diplomatik ilişkilerinin yoğunlaşması ikili ilişkilere nasıl etki etmektedir?