Serdar Gülener

Araştırmacı, Siyaset Araştırmaları, Ankara
Serdar Gülener, lisans ve yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını aynı Üniversitede “Anayasa Yargısı Parlamento İlişkileri Ekseninde Türk Anayasa Mahkemesinin Demokratik Meşruluk Sorunu” adlı teziyle 2010 yılında tamamlamıştır. 2012-2015 yılları arasında Anayasa Mahkemesinde Raportör/Hakim olarak görev yapan Gülener, halen Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup aynı zamanda SETA-Ankara’da siyaset araştırmacısı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük

  • 1982 Anayasası'nın çerçevelediği şiddet kurgusu hem siyasi hem de bürokratik anlamda hesap verebilir ve öngörülebilir olmayan aktörler aracılığıyla devletin ve toplumun kontrol altında tutulmasına imkân tanımıştır.
  • Öneride seçimlerin eşzamanlılığı ile birlikte düşünülmesi gereken bir diğer başlık yasama ve yürütmenin karşılıklı olarak birbirilerini yenileyebilmesidir. Her ne kadar bu durum “fesih” biçiminde adlandırılsa da kastedilen aslında karşılıklı yenilemedir.
  • 1 Aralık 2016 tarihinde Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı uzlaşı açıklaması Türkiye’nin siyasi ve anayasal tarihinde yepyeni bir fırsatı ortaya çıkarmıştır.
  • Hem CHP hem de HDP sorunun kaynağını ve bunlara dair toplumun tepkisini anlayabilecek refleksleri geliştirememektedirler.
  • Resim Yok
    Demokrasi nöbetleri, pratikte bir tehlikenin varlığını önceleyen bir duruşa işaret etmenin yanı sıra halkın darbeye karşı duruşunu da sembolleştiren bir etkiye sahip. İnsanlar meydanları doldurarak demokrasiye ve anayasal meşru hükümete sahip çıktıkları mesajını her gece tazeliyor.
  • Dünyada örgütlü bir şekilde suça ve ihlale bulaşan kamu görevlilerinin devletten arındırılmasında kullanılan yöntemler nelerdir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bu yöntemlerden hangisi uygulanmakta ve nasıl bir politika izlenmektedir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bundan sonra atılacak adımlar neler olmalıdır?