Mehmet Zahid Sobacı

Araştırmacı, Siyaset Araştırmaları, Ankara
Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Mehmet Zahid Sobacı, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (2005) ve doktorasını (2009) tamamladı. 2002-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Aynı Üniversite’de 2011-2013 yılları arasında yardımcı doçent olarak çalışan Sobacı, 2013 yılında doçent oldu. “İdari Reform ve Politika Transferi” ve “Kamu Yönetimi: Teori ve Uygulama” adlı kitapları bulunan Sobacı, “Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları”, “Kamu Politikası: Teori ve Uygulama”, “E-Devlet: Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler”, “Social Media and Local Governments: Theory and Practice” ve “E-Parliament and ICT-Based Legislation” kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. Çalışma alanları arasında kamu yönetiminde reform, siyaset-bürokrasi ilişkisi, kamu politikası ve yerel yönetimler bulunmaktadır. Odaklandığı konular üzerinde ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Direktörlük

  • Türkiye’deki köklü değişimi engellemek isteyen statükocu partiler, 24 Haziran seçimlerini “köprüden önceki son çıkış” olarak görmektedir. Dolayısıyla, bu partiler tüm stratejilerini bu değişimin öncülüğünü yapan AK Parti karşıtlığı üzerine inşa etmekte ve çok tanıdık bir amaca odaklanmaktadır: Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek.
  • Geçen hafta en çok tartışılan konulardan biri 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hangi partilerin katılabileceği oldu.
  • ‘Cumhur İttifakı’ karşısında oluşturulmak istenen zoraki ittifakın mayası sadece Erdoğan-AK Parti karşıtlığıdır. Bu bloktaki partiler, gizli ittifak arayışlarının örtüsü olarak “ilkeler platformu” gibi süslü bir yapıyı dolaşıma sokmakta ve el altından görüşmeler yürütmekte. İşin garibi milletin huzurunda kuramadıkları ittifakın sandıkta kazanacağını düşünmekteler.
  • Seçim öncesi ittifaklara ilişkin beklenen yasa ...
  • TTB açıklamasına “Biz hekimler uyarıyoruz” ifadesi ile başlamaktadır. O zaman soru şudur: Acaba 83 bin doktor da bu açıklamayı doğru ve gerekli bulmakta mıdır? TTB’nin açıklamasını demokrasi ve ifade özgürlüğü gerekçesi ile savunanlar 11 konsey üyesinin doktorların iradelerine ve fikirlerine ambargo koymasını demokrasiyle nasıl bağdaştırmaktadır?
  • Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye’nin yeni yönetim modeli hangi bakış açısına dayanmaktadır? Cumhurbaşkanlığı teşkilatında ofis ve kurulların işlevleri nelerdir? Yeni yönetim modelinde bakanlıklar nasıl yapılandırılmıştır? Tasarlanan yeni yönetim modelinin başkanlık sistemlerindeki yönetim yapılarıyla benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?
  • Koalisyon modelleri ve dinamikleri nelerdir? Türkiye'de genel seçimler sonrası oluşturulan koalisyonlar hangi modele uygundur? Koalisyon modelleri ve dinamikleri, 7 Haziran seçimi sonrası oluşan parlamento aritmetiğinde neye işaret ediyor? 7 Haziran seçimi sonrası muhtemel koalisyonların pratikte uygulanma ihtimali nedir?