Şerif Dilek

Araştırma Asistanı, Ekonomi Araştırmaları, İstanbul
Lisans eğitimini Deniz İşletmeciliği ve İşletme alanlarında 2009 yılında, yüksek lisansını 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ekonomisi alanında tamamladı. Doktora tez çalışmasını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ekonomi Politiği Anabilim Dalı’nda sürdürmekte. Akademik eğitiminin yanında uzun bir süre özel sektörde çalışan Dilek, Uluslararası Ekonomi Politik, Ortadoğu’da Siyaset-Ekonomi İlişkisi, Uluslararası İktisat, Kalkınma, Deniz İşletmeciliği gibi alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

Direktörlük

  • Bu çalışma küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve sınai-teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşümü incelemektedir.
  • Bu analiz 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye demokrasisine karşı girişilen askeri darbe teşebbüsünden bu yana geçen bir yıllık sürenin ekonomi politik arka planını konu edinmektedir.
  • Dünyada “yatırım yoluyla vatandaşlık” uygulamaları ve hedefleri nelerdir? Türkiye’de yatırım yapan yabancılara vatandaşlık uygulamasıyla ne amaçlanmaktadır? “Yatırım yoluyla vatandaşlık”ın ekonomik aktiviteye etkisi nasıl olur?
  • Bu çalışma Türkiye demokrasisine karşı FETÖ mensupları tarafından girişilen başarısız askeri darbe teşebbüsünün ekonomi politik arka planını analiz etmektedir.
  • Türkiye ekonomisi küresel ticaretteki zayıflık, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve ciddi jeopolitik risklerin gölgesinde 2016 yılının ilk yarısında önemli bir büyüme performansı gösterirken, darbenin gerçekleştiği üçüncü çeyrekte kısmi bir daralma yaşamıştır.
  • Bu çalışma küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve sınai-teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşümü incelemektedir.
  • Bu kitap; Yunanistan’daki ekonomik krizin kökenlerini, mevcut etkilerini ve olası etkileri ayrıntılı bir şekilde incelemektedir.