Dilruba Toklucu

Araştırma Asistanı, Eğitim ve Sosyal Politikalar, Ankara
Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlamış olan Dilruba Toklucu, aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanı’nda sürdürmektedir. Lisans eğitimi boyunca, 6 ay süreyle Ruhr ve Duisburg Üniversite’lerinde ve 3 ay süreyle Delhi Üniversite’sinde derslere katılmış olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen, din sosyolojisi alanında bir çalışmaya asistan ve çevirmen olarak katılmıştır. Araştırma alanlarını; eğitim politikaları, göçmen politikaları ve din sosyolojisi oluşturmaktadır. Ekim 2014’den beri SETA Eğitim ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanlığı görevini sürdürmektedir.

Direktörlük