Büşra Zeynep Özdemir

Araştırma Asistanı, Enerji Araştırmaları, Ankara
2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Büşra Zeynep Özdemir, 2016 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sürdürülebilir Enerji alanında yüksek lisans derecesini “European Energy Union: A further step ahead or reorganization?” isimli tez çalışması ile aldı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü doktora öğrencisi olan Özdemir, Enerji Araştırmaları Birimi’nde araştırma asistanı olarak görev yapmaktadır.

Direktörlük