Ahmet Baykal

Araştırma Asistanı, Siyaset Araştırmaları, Ankara
Lisans eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış olan Ahmet Baykal, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversite ve bölümde sürdürmektedir. Eylül 2017’den beri SETA Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü’nde araştırma asistanı olarak görev yapan Baykal’ın çalışma alanları arasında oy verme davranışı, siyasi partiler ve sivil toplum bulunmaktadır.

Direktörlük