kapak-1-1132x600s

Türkiye’de Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli: İzleme ve Değerlendirme

MEB tarafından tasarlanan “Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli” son yılların en somut öğretmen yetiştirme adımı olmuştur. SETA olarak bu yeni uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak için 17 bin 619 aday öğretmene anket uygulanmış, aday öğretmenlerle yüz yüze mülakatlar yapılmıştır.

Eğitim bütün paydaşları ile Türkiye’nin öncelikli konularından biri olarak üzerinde daha çok AR-GE çalışmalarının yapılması gereken bir alandır. Temel eğitimde 20 milyona yakın öğrencisi ve yaklaşık 1 milyon öğretmeni olan eğitim sistemimizde hem niceliksel hem de niteliksel sorunlarımız bu çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. Niceliksel sorunları büyük oranda aştığımız bir dönemde bugün daha çok eğitimde niteliği artırmaya yönelik araştırma ve uygulamalara ihtiyacımız olduğu aşikardır. Bu araştırmaların merkezinde öğrenciler kadar öğretmenlerin de yer alması ve bilhassa öğretmen yetiştirmeye yönelik daha somut ve istikrarlı adımların atılması gerekmektedir.

Bu gerekliliğe binaen 2016 yılının başında uygulamaya konulan ve göreve yeni başlayacak öğretmenlerin uyumu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan “Aday Öğretmen Yetiştirme Modeli” son yılların en somut öğretmen yetiştirme adımı olmuştur. SETA olarak bu yeni uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak için 17 bin 619 aday öğretmene anket uygulanmış; Ankara, İstanbul ve Diyarbakır illerindeki aday öğretmenlerle yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Ayrıca programdan sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirilerek rapor hazırlanmıştır. Araştırmada modelin geliştirilmesi için eğitim niteliği yüksek ülkelerden örneklere de yer verilmiş, Türkiye’deki modelin geliştirilmeye açık yönleri ele alınarak öneriler geliştirilmiştir. Araştırmanın eğitimde niteliği artırmaya ve öğretmen yetiştirmede istikrarlı politikalar geliştirmeye katkı sunacağını umuyoruz.

Bu önemli çalışmanın ortaya çıkmasında SETA’ya desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer Yıldız’a, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Semih Aktekin’e, AR-GE ve Projeler Daire Başkanı Sayın İlkay Aydın’a teşekkürlerimizi sunarım. Ayrıca araştırmayı hazırlayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim.

Benzer izleme ve değerlendirme çalışmalarının eğitimin bütün alanlarında düzenli olarak yapılması temennisiyle…

Etiketler: