Bu Konuda Daha Fazla

  • Yakın dönemde Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi yakınlaşmanın ele alınması amacıyla hazırlanan bu rapor uluslararası ilişkilerde devletlerin karşılıklı atılan dış politika adımlarıyla nasıl yapıcı ve ilerleyici bir mekanizma kurabildiklerinin göstergesi niteliğindedir. Bu raporda Macaristan hükümetinin 2010’da başlattığı ekonomi temelli “Doğuya Açılım” politikasının Türkiye’yi de kapsaması sonucunda öncelikle siyasi olarak başlayan yakınlaşmanın diğer alanlara da nasıl etki ettiği gözler önüne serilmektedir.

  • 2SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş, 'Jeostratejik rekabetin bir uzlaşmaya doğru gitme ihtimalinin çatışmaya doğru gitme ihtimalinden çok daha az olduğu kanaatini taşıyorum.' dedi.

  • Dış yardımlar uluslararası siyasetin bağlamı içinde ve ülkenin dış politikası ile uyumlu bir çerçevede yürüdüğünde bir kazanca dönüşebilir.

  • Kovid-19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz günlerde gönlümüz felaketten insanlığın ders almasını istiyor. Ama pandeminin varlığı bile güç mücadelesini, çatışmaları bitiremiyor.

  • Kovid-19'un hayatımızda hegemonyasını ilan ettiği günlerdeyiz. Her kararın ya da haberin bir yerinde virüsün...