• İyimserlere göre, fiziksel ve dijital üretim süreçlerini buluşturan dördüncü sanayi devrimi küresel verimlilik ve ekonomik büyümede muazzam sıçramalar ortaya çıkaracak.
  • Küresel ekonomik sistemdeki yoğun rekabet ve işbölümü içinde size biçilen rolü değiştirmek çoğu zaman sıra dışı politika ve kurumlar geliştirmekten geçiyor.
  • Adrese bir an önce ulaşmak ümidiyle seçimleri beklerken, siyasi istikrar meselesinin 1 Kasım ve sonrası itibariyle “her hâlükârda” Türkiye için ciddi bir imtihan olacağının altını çizmek gerek.

Bu Konuda Daha Fazla

  • Analizde, dünyada ve Türkiye'de uygulanan Ar-Ge ve inovasyon politikaları ele alınmış, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için gerekli olan stratejik dönüşüme dair önerilere yer verilmiştir.