Bu Konuda Daha Fazla

  • Türkiye ekonomisi için bir maliyet unsuru olan sera gazı emisyonlarını azaltma sürecinin aleyhimize işlememesi için Türkiye’nin ilkim fonlarından veya bu amaçla sağlanacak fonlardan yararlandırılması önemli.

  • Gelişmiş ülke olma potansiyeli taşıyan, bazı alanlarda benzer sorunları ve hedefleri olan Türkiye ve Çin’in ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirebilecek birçok alanın olduğu ortada.

  • Modern İpek Yolu projesinin güzergahları hangi bölgeleri kapsamaktadır? Modern İpek Yolu projesi ile Çin’in güzergah üzerindeki ülkelerle ilişkileri nasıl gelişir? Projenin Çin-Türkiye ekonomik ilişkilerine yansıması nasıl olacaktır?

  • Dünyanın en büyük ulaşım ve ticaret projesi olarak görülen Çin'in 'Tek Kuşak-Tek Yol' projesi bilindik, yerleşik ve eski tüm dengeleri değiştirecek öneme sahip.

  • Hindistan rüzgar türbini üretiminde önemli küresel markalara sahip. Bu alanda Hintli şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yönlendirmek Almanya'ya olan yüksek bağımlılığımızın azalmasını sağlayabilir.