Bu Konuda Daha Fazla

  • Zulüm söz konusu olduğunda Türkiye İslam dünyasının yüz akı, dünyanın da vicdanı oluyor. Myanmar meselesi için de aynı şey söz konusu.

  • Demokrasi ve insan hakları konularında tutarlı olmayan Almanya’nın bu konuda Türkiye’ye yaptığı suçlamalar da ancak müdahalenin bir aracı olarak okunabilir.

  • Bu çalışmada 2016 yılında Türkiye’de Siyaset, Dış Politika, Güvenlik ve Terörle Mücadele, Hukuk ve İnsan Hakları, Ekonomi, Enerji, Eğitim ve Medya alanlarında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde betimlenmiş kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur.

  • Bu analizde, yasama, yargı ve insan hakları alanlarında Türkiye’de 2016 yılında yaşanan önemli gelişmelere değinildikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hukuk ve yargıya dair değerlendirmelerde bulunulacaktır.

  • AK Parti iktidarları döneminde 2011 yılına kadar hiç KHK çıkarılmamış sadece 2011 yılında seçim öncesi Meclis’in tatile gitmesi sonrası 35 adet KHK çıkarılmıştır. Önceki yıllarda yılık KHK çıkarma ortalaması otuza yaklaşırken; AK Parti hükümetleri döneminde yılda ortalama üç KHK çıkarılmıştır.