Bu Konuda Daha Fazla

  • İlk görüşme aşamasında maddelerin aldığı kabul oylarının sayısı, ileriki aşamalarda da teklifin zorlanmadan Meclis'ten geçeceğini göstermektedir.

  • Bu çalışmada 2016 yılında Türkiye’de Siyaset, Dış Politika, Güvenlik ve Terörle Mücadele, Hukuk ve İnsan Hakları, Ekonomi, Enerji, Eğitim ve Medya alanlarında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde betimlenmiş kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur.

  • Bu analizde, yasama, yargı ve insan hakları alanlarında Türkiye’de 2016 yılında yaşanan önemli gelişmelere değinildikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hukuk ve yargıya dair değerlendirmelerde bulunulacaktır.

  • Sunulan teklifin temel amacı halihazırda saf bir parlamenter sistem özelliği göstermeyen 1982 Anayasası’ndaki modelin terk edilmesi ve başkanlık sistemine geçişi sağlamaktır.

  • Anayasa değişiklik teklifi temelde hükümet sisteminde değişiklik hedeflese de, milli iradeyi kontrol eden vesayet sisteminin Anayasa’daki son izlerini de ortadan kaldıracak, demokrasi ve hukuk devleti ilkesini güçlendirecek hükümler içermektedir.