• Trump döneminde küresel enerji denklemi nasıl şekillenecek? Trump yönetiminin enerji alanında ne gibi hamleler yapması öngörülüyor? Türkiye ve bölge açısından bu değişim nasıl sonuçlar doğurabilir?
  • Bu çalışmada 2016 yılında Türkiye’de Siyaset, Dış Politika, Güvenlik ve Terörle Mücadele, Hukuk ve İnsan Hakları, Ekonomi, Enerji, Eğitim ve Medya alanlarında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde betimlenmiş kapsamlı bir analize tabi tutulmuştur.
  • 2016 Türkiye’nin enerji görünümü açısından enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefine yönelik yeni projeler ve iş birlikleri ile geçen bir yıl olmuştur.

Bu Konuda Daha Fazla