Bu Konuda Daha Fazla

  • Düşünün, son 5 yılda 200'den fazla okul silahlı saldırıya uğramış. 1000'lerce öğrenci öldürülmüş. Bu saldırılar da genellikle o okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiş.

  • Bu analizde koruyucu ailelik hakkında kamuoyunda sıkça gündeme gelen sorular etrafında uygulamanın işleyişine yönelik olarak bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

  • Öğretmenliğe kutsiyet atfetmek bizi başka bir yere savurur ve yine gerçeklikten uzaklaştırır. Öğretmenlik kutsal değil ‘seçkin’ bir meslek olmalıdır. Asıl ‘seçkinler’ gerçeklikten uzak diyebilirsiniz ama seçkin kelimesine yüklediğim anlam ‘jakoben’lik değil. Seçkinlikten kastım tercihleri, davranış ve üslubu ile sosyal gerçekliğin farkında sosyo-kültürel anlamda müktesebatı güçlü bir münevver profili.

  • AFRİN'DELER. Hepsi vasiyetini yazıp da gitmiş. Nereye gittiğini bilen vatan evlatları. Gidip de dönmemek var. Şehadete yürümek var.

  • PKK/PYD terör örgütünün tüm çabalarına, Batı kamuoyundan yükselen itirazlara, uluslararası medyanın gerçekleri göz ardı eden, hatta terör örgütüne destek veren yayınlarına rağmen, Zeytin Dalı harekatının iletişimi başarıyla yürütülüyor.