Rapor: Yükseköğretimin Uluslararasılaşmasına Güncel Bir Bakış | Türkiye’de Uluslararası Akademisyenler

Bu çalışma geçmişi çağlar öncesine dayanan yükseköğretimin uluslararasılaşmasını uluslararası akademisyenlere odaklanarak ve Türkiye ve dünyada yükseköğretimin uluslararasılaşmasının güncel durumunu karşılaştırarak ele almıştır.

Bu çalışma geçmişi çağlar öncesine dayanan yükseköğretimin uluslararasılaşmasını uluslararası akademisyenlere odaklanarak ve Türkiye ve dünyada yükseköğretimin uluslararasılaşmasının güncel durumunu karşılaştırarak ele almıştır. Bu kapsamda sırası ile yükseköğretimin uluslararasılaşmasının kavramsal çerçevesi, önemi, yaklaşımları, türleri, yanlış bilinenleri, dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu ve uluslararası akademisyenlerin bu konudaki rolü detaylı bir şekilde tartışılmıştır.

Çalışma sonunda yükseköğretimin uluslararasılaşmasının akademik, ekonomik, sosyal/kültürel yönleri ve bir yumuşak güç aracı olarak politik kazanımları yer almıştır. Bu bağlamda istihdam ettiği uluslararası akademisyenlerin sayısının toplam akademisyenlere oranı yüzde 1,9 olan Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşmasından daha fazla kazanım sağlamak adına uluslararası akademisyen sayısını artırmaya ve daha nitelikli olanları kazanmaya yönelik politika önerilerinde bulunulmuştur. Bu çalışmanın üniversite yöneticileri, yükseköğretim politika karar vericileri, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacılara güncel bir kaynak olacağı ümit edilmektedir.

Etiketler: