Rapor: FETÖ’nün Birleşik Krallık Yapılanması

Bu rapor her ne kadar kamuoyunu bilgilendirme saiki ile hazırlansa da Birleşik Krallık’ta örgütün iç yüzünün anlaşılması ve örgüte daha fazla alan açılmaması amacıyla iş birliği mekanizmalarının devreye sokulması için motivasyon sağlamayı ve ilişkilerde gelecekte muhtemel problemli alanların oluşmamasına yönelik ikazlarla ikili ilişkilere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Ekonomik, siyasi ve stratejik açıdan Türkiye ile çok yakın ilişkilere sahip bir ülke olan Birleşik Krallık Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Avrupa’da Almanya’dan sonra en güçlü olduğu ülke olarak ön plana çıkmaktadır. Almanya gibi Birleşik Krallık topraklarında da önemli miktarda Türk vatandaşının yaşaması örgütün kolay bir şekilde destek bulmasına ve kısa bir sürede yapılanmasını tamamlamasına fırsat tanımıştır. Böylelikle FETÖ eğitim kurumlarından diyalog merkezlerine, yardım kuruluşlarından düşünce kuruluşlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede çeşitli ağlara sahip olmuştur.

Her ne kadar hakkında çeşitli yazılar, haberler, makaleler yayımlansa da FETÖ’nün Birleşik Krallık yapılanmasına yönelik kapsamlı bir çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu kapsamda elinizdeki raporun söz konusu alandaki büyük boşluğu doldurması hedeflenmektedir. Bununla birlikte raporun esas amacı olumlu seyreden ve özellikle Brexit sonrası stratejik bir noktaya doğru yönelen Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinde FETÖ’nün gelecekte ilişkilere verebileceği zararı bertaraf etmek için iki ülke kamuoyları ve karar vericilerini örgütün faaliyetleri ve yapılanması hakkında bilgilendirmektir.

Yapılan saha araştırması ve incelemelerde özellikle Birleşik Krallık kamuoyunun FETÖ konusundaki bilgisinin çok sınırlı olduğu, bu durumun da örgüt militanlarına algı oluşturma ve faaliyetlerini sürdürme konusunda kolaylık sağladığı görülmüştür.

Elinizdeki rapor her ne kadar kamuoyunu bilgilendirme saiki ile hazırlansa da Birleşik Krallık’ta örgütün iç yüzünün anlaşılması ve örgüte daha fazla alan açılmaması amacıyla iş birliği mekanizmalarının devreye sokulması için motivasyon sağlamayı ve ilişkilerde gelecekte muhtemel problemli alanların oluşmamasına yönelik ikazlarla ikili ilişkilere katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Etiketler: