pkkterorununyenidinamikleri_banner

PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve Şehir Çatışması

Analiz, PKK terörünün değişen karakterine dair bütüncül bir resim sunmayı hedefliyor.

Bu analiz, PKK terörünün değişen karakterine dair bütüncül bir resim sunmayı hedeflemektedir. PKK’nın yeni terör stratejisinin hedefleri ve dinamikleri şehir çatışması ve etnik radikalleşmenin yeni boyutları bağlamında incelenmektedir. Çalışmada 27 Nisan 2015-31 Ocak 2016 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleşen 440 PKK eylemi analiz edilerek PKK’nın şehir çatışmasına dönüşümündeki stratejik hedefleri ve taktik yenilikleri araştırılmıştır. Bu bağlamda PKK’nın yeni stratejisindeki şehir çatışmasının süreçlerini nasıl kullandığına odaklanılarak radikalleşme dinamiklerinin neler olduğu analiz edilmiştir. Analizde PKK terörüne karşı geliştirilen güvenlik operasyonlarının seyri de kronolojik olarak PKK eylemleriyle karşılaştırılmıştır.

Analizin ilk kısmında şehir savaşının kavramsal bir izahı yapılırken, ikinci kısmında PKK’nın son dönemde şehir savaşı stratejisine geçiş süreci değerlendirilmiştir. Bundan sonraki kısımda radikalleşme ve PKK terörünün yükselişe geçmesinin temel nedenleri incelenmektedir. Son bölümde ise 7 Haziran sonrasındaki şehir çatışmalarının seyri analiz edilmektedir.

Etiketler: