• Eğer İİT bugün güçlü bir varlık gösterir, kararlı bir tutum sergilerse o takdirde Kudüs üzerinden İslam dünyasına yönelen bu saldırının püskürtülmesine büyük bir katkı sunmuş olur. Aksi bu coğrafya için, dünya için zarar, ziyan.
  • Türkiye'nin başının terör belasıyla sıkıştırıldığı dönemde Yunanistan sürekli Ege'de yayılmanın peşindeydi. Lozan'ın kendine tanıdığı alanın dışına çıkmaya gayret ediyordu. Kıta sahanlığı ve FIR hattı gibi konularda hep revizyon çabasında oldu. Ama dikkat ederseniz son yıllarda bu konuyu çok da gündeme almıyor. Zira burada da atılacak herhangi bir yeni adımın kendi aleyhine sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor..
  • ABD başkanları, isteyerek ya da istemeyerek, Ortadoğu politikalarında sürekli sınırlandırmak istedikleri güçlere alan açıyorlar.

Bu Konuda Daha Fazla

  • 2019 seçimlerinde yerel seçimlerin ağırlığının tüm siyasi partiler farkında. Bugünlerde seçimlerde ittifak meselesi genellikle yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri odaklı tartışılsa da, yereldeki ittifaklar daha kritik.

  • ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiğini ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması basit biçimde "fiili durumun resmiyet kazanması" olarak değerlendirilemez. Bu karar, yeni bir kaos dalgası yaratmak ve bunun üzerinden bölgede İsrail'in tahakküm alanını genişletmek için alınmış bir karar.

  • Kudüs meselesi bir Türkiye meselesidir. Tarihi, kültürel ve dini kodlarımızda dünyadaki tüm ülkelerden daha güçlü bir şekilde yer alan bir meseledir. Salt bir zulme karşı gelme ve mazluma sahip çıkma meselesi de değildir; Filistin meselesinin özü Türkiye’nin öz meselesidir.

  • Putin, Rus Ordusu'na Suriye'den kademeli çekilme emrini verdi.. ABD Yönetimi Ortadoğu'da yeni bir savaş alanı mı açıyor?

  • Donald Trump Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilen kararın uygulanacağını ilan ettiği konuşması yüzyıllık bu hikaye çağrıştırdı. Yüz yıl sonra yine bir devlet bir başkasının sahibi olduğu bir toprağı –üstelik kutsal bir toprağı- bir başkasına vermektedir.