Bu Konuda Daha Fazla

  • Danıştay kendini idarenin yerine koyarak bir karar verdi. Karar kesinleşmiş değil. Bir şekilde temyiz yolu açık..

  • DANIŞTAY çok tartışmalı bir karara imza atarak okullarda "Andımız" olarak bilinen metnin her sabah okutulması zorunluluğunu kaldıran 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal etti.

  • Türkiye’nin Batı karşısındaki hiyerarşiyi reddeden arayışına yönelik tepki, kuşkusuz en açık şekilde medya bağlamında görünür olmaktadır.

  • Sosyal medyada başlayan "çok satan kitaplar" tartışmasını yayınevi yöneticileriyle konuştuk.

  • Meselenin insani yönüne baktığımızda ortada bir vahşet var. Gün ortasında bir devlet eşkıyalığı ile karşı karşıyayız. Devletler bazı durumlarda, ülkenin yüksek menfaatleri için çeşitli operasyonlar yaparlar. İstihbarat birimleri eliyle bazı kişileri tutuklar hatta suikast düzenlerler. Ancak resmi işlemlerini yaptırmak için randevu ile konsolosluğa gelen bir vatandaşı, üstelik yakınları konsolosluğun kapısının önünde beklerken yok etmek çok farklı bir durum. Tam bir kural tanımamazlık, tam bir eşkıyalık.

Toplum ve Medya direktörlüğünün çalışma odakları arasında sosyal politikalar, aile, sağlık, eğitim, şehir araştırmaları ve yönetimi, göç, toplumsal hareketler ve kültür politikaları olup, bu alanlardaki çıktılar hem yönetici elite hem de sivil topluma yöneliktir.