Bu Konuda Daha Fazla

  • Parlamenter sistem ve cumhurbaşkanlığı sisteminde yasamanın denetleme yetkisi nasıl farklılıklar gösterir? Cumhurbaşkanlığı sistemi teklifiyle Meclisin yürütme üzerindeki denetleme yetkisi ne yönde değişecektir?

  • Siyasal iletişim kampanyalarının değişmeyen ilkeleri tüm seçimler için geçerlidir. Partinin yetkili isimleri durum analizini iyi yaparak işe başlamalı; artılar ve eksiler tam olarak tespit edilmelidir.

  • Bugün AK Parti etrafındaki tartışmalar partinin kimliği ve parti tabanının kimlerden oluştuğu üzerinde odaklanmış gözüküyor.

  • Toplum, milli iradesine ve geleceğine karşı sahaya sürülen örgütlere ve darbe mekaniğine karşı milli bir direnç ortaya koyuyor.

  • Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ’den arınma çabaları ülke içerisinde önemli bir ivme kazanmıştır. Bundan sonraki süreçte FETÖ’nün diasporik bir tehlike olacağı ve Türkiye açısından ulus-aşırı bir tehdit arz edeceği açıktır.

Toplum ve Medya direktörlüğünün çalışma odakları arasında sosyal politikalar, aile, sağlık, eğitim, şehir araştırmaları ve yönetimi, göç, toplumsal hareketler ve kültür politikaları olup, bu alanlardaki çıktılar hem yönetici elite hem de sivil topluma yöneliktir.