Bu Konuda Daha Fazla

  • Erdoğan değişimin gerekli ve zorunlu olduğunu, “değişimi biz yapmaz isek sandıkta millet yapar” sözleri ile açıkladı.

  • FETÖ’cüler savunmalarında profesyonel bir şekilde yalan söyleyerek örgütsel bir strateji ile hareket etmelerinin bir işe yaramadığını, sonuçlanan her yeni davada bir kez daha görmüş oluyorlar.

  • İstanbul’un 13 yıldır görevde olan bir belediye başkanının istifasının siyasi bir krize dönüşmeden yönetilmesi, AK Parti açısından önemli bir başarı.

  • Şiddeti terk eden sol, devrimciliğini yitirir, zamanla liberalizm tarafından evcilleştirilir ve soldan geriye liberal sol, bir başka tabirle liberalizmin bir yorumu kalır.

  • IKBY’nin bağımsızlık referandumuna karşı çıkanları “Kürtlere” karşı çıkmakla yaftaladılar. Meseleyi farklı açıdan tartışanları “Kürt düşmanlığı” suçlamasıyla susturmaya çalıştılar.

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü, Türkiye iç siyasetinin önde gelen meseleleri hakkında küresel ve bölgesel trendleri de göz önünde bulundurarak araştırmalar yapmaktadır. Kendi kadrosunun yanı sıra alanında donanımlı akademisyen ve uzmanlarla da çalışan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü, araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayalı politika önerilerini de kamuoyuna sunmaktadır.

Direktörlüğün Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığı rapor, analiz, perspektif ve değerlendirmeler; karar alıcıları olduğu kadar kamuoyunu da ilgili çalışma alanları hakkında bilgilendirmeyi hedefler. Yine bu doğrultuda güncel meselelerle ilgili çalıştay, panel ve sempozyumlar düzenleyerek, en güncel meselelerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesine ve kamuoyunun bu hususlar hakkında bilgilendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Başlıca araştırma konuları arasında, Türkiye’nin iç politik gündemi, demokratikleşme, siyasal partiler ve seçimler, Kürt meselesi, siyasal sistemler, kamu politikaları ve iyi yönetişim bulunan SETA Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü, bu alanlar ile etkileşim halinde bulunan farklı meselelere de yoğunlaşmaktadır. Programın Türkiye siyasetine yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı analizleri; karar alıcılar, akademi, medya ve kamuoyu nezdinde karşılık bulmaktadır.