• 2013’ün yaz aylarından itibaren farklı cephelerden gelen tehditlerle yüzleşmek durumunda kalan Türkiye ekonomisi, tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirerek ayakta kalmayı başardı.
  • Tıpkı toplumun her minik aktörünün trade-off mantığıyla yönlenen kararları gibi, makro düzeyde baktığımız ülke ekonomisinde de bu tür seçimlik çelişkiler yaşanabiliyor.
  • Yeni anayasayı, yalnızca bir sistem değişikliği olarak değil, ülke ekonomisinde yeni bir hikâye başlatacak itici güç olarak da değerlendirmeliyiz.

Bu Konuda Daha Fazla

  • 2016 yılının son çeyreğindeki iktisadi performansa dair de ipuçları fısıldayan Ekim işgücü istatistikleri, bundan sonra daha da tırmanış gelir mi endişesini beraberinde taşıyor.

  • 2013’ün yaz aylarından itibaren farklı cephelerden gelen tehditlerle yüzleşmek durumunda kalan Türkiye ekonomisi, tüm olumsuzluklara rağmen büyümesini devam ettirerek ayakta kalmayı başardı.

  • Tıpkı toplumun her minik aktörünün trade-off mantığıyla yönlenen kararları gibi, makro düzeyde baktığımız ülke ekonomisinde de bu tür seçimlik çelişkiler yaşanabiliyor.

  • Yeni anayasayı, yalnızca bir sistem değişikliği olarak değil, ülke ekonomisinde yeni bir hikâye başlatacak itici güç olarak da değerlendirmeliyiz.

  • Bu çalışma Türkiye demokrasisine karşı FETÖ mensupları tarafından girişilen başarısız askeri darbe teşebbüsünün ekonomi politik arka planını analiz etmektedir.

Ekonomi Araştırmaları Programı, Türkiye ekonomisinin temel parametreleri, devlet-özel sektör ilişkileri, küresel yönetişim ve yükselen ekonomik güçlerle ilişkiler konularında araştırmalar yapmaktadır. Programın Türkçe ve İngilizce olarak yayımladığı analiz ve değerlendirmeler karar alıcıları, piyasa aktörlerini ve uluslararası gözlemcileri kendi çalışma alanlarında bilgilendirmeyi hedefler. Programın başlıca araştırma konularını Türkiye ekonomisi, sanayi ve enerji politikaları, dış politika-ekonomi ilişkileri ve küresel yönetişim oluşturmaktadır.