Bu Konuda Daha Fazla

  • SETA bünyesine Ekonomi Araştırmaları alanında araştırma yapmak üzere tam zamanlı Araştırma Asistanları alınacaktır.

  • 2015 yılından beri periyodik olarak her yıl yayınlanan Avrupa İslamofobi Raporu’nun amacı Avrupa’daki İslam düşmanlığının yayılma trendini ülke bazında analiz etmek ve belgelemektir.

  • SETA, “AK Parti’nin 15 Yılı” başlıklı dört ciltlik kitap projesi hazırlayacaktır. Ciltlerin içeriği İç Politika, Dış Politika, Ekonomi ve Toplum konu başlıklarından oluşacaktır.

  • Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA 2012 Güz Dönemi Seminerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.