Sanayide Teknolojik Dönüşüm ve Türkiye


 • Tarih : 28/10/2017
 • Saat : 14:00 : 16:00
 • Bitiş  : 28/10/2017
 • Adres :

 • Moderatör : Nurullah Gür - SETA
 • Konuşmacılar :Kerem Alkin –  İstanbul Medipol Üniversitesi

  Hakan Altınay –  Altınay Robot

  Şeref Oğuz –  Sabah

  Sadık Ünay - SETA

Sanayide son dönemde yaşanan küresel dönüşümü, bu dönüşümün Türkiye ekonomisine olası etkileri ve Türkiye’nin bu süreçte sanayi politikaları ile atabileceği adımlar 28 Ekim 2017 tarihinde SETA İstanbul’da yapılacak bir panel ile masaya yatırılıyor.

Son on beş-yirmi yılda teknolojide yaşanan baş döndürücü değişimin sanayiye yansımalarının iyiden iyiye kendini hissettirdiği bir dönemin içerisindeyiz. Gelişmiş ülkeler, emek yoğun üretim teknolojisi ile üretilen sanayi ürünlerinde gelişmekte olan ülkeler ile rekabet edemez hale gelince ve bazı gelişmekte olan ülkelerin teknoloji yoğun sanayi ürünlerine hızlı bir geçiş yapmaları ile birlikte sanayide rekabetçi gücü tekrar yakalamak için otomasyonu ön plana çıkarmaya başladılar. Robotlar, akıllı makineler, 3D yazıcılar ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri sanayiye daha fazla entegre ederek daha hızlı, kaliteli, hatasız ve ucuz üretimin yollarını arayan gelişmiş ülkeler bu sayede refahın Batı’dan Doğu’ya kaymasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Kimilerinin “Dördüncü Sanayi Devrimi” ve “Sanayi 4.0”, kimilerinin ise “İkinci Makine Çağı” olarak adlandırdığı bu süreç küresel ekonomideki temel güç dengelerini önemli ölçüde değiştirmeye aday bir gelişmedir.

Küresel ekonomik kriz sonrası hız kazanan ekonomik korumacılık ve sınai-teknolojik modernizasyon yarışı tarafından şekillendirilen küresel dönüşümün yaşandığı bir ortamda Türkiye’nin rekabetçi gücünü artırabilmesi ve uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için akıllı sanayi politikalarına ve buna uygun bir ekosisteme ihtiyacı vardır.

SETA Ekonomi Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Sanayide Teknolojik Dönüşüm ve Türkiye” paneline İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerem Alkin, 1990 yılında Türkiye’nin ilk endüstriyel robotunu geliştiren ve üreten Altınay Robotics’in kurucusu Hakan Altınay, Sabah gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz ve SETA Ekonomi Araştırmacısı Prof. Dr. Sadık Ünay katılacaklardır.

Panelimizde ayrıca SETA Yayınları’ndan yeni çıkan ve Nurullah Gür, Sadık Ünay ve Şerif Dilek tarafından kaleme alınan Sanayiyi Yeniden Düşünmek: Küresel Teknolojik Dönüşümün Dünya ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları kitabının lansmanı yapılacaktır.

Etkinliğimize teşriflerinizi bekleriz.