Cumhurbaşkanlığı Sistemi


  • Tarih : 22/03/2017
  • Saat : 14:00 : 16:00
  • Yer : SETA İstanbul
  • Bitiş  : 22/03/2017
  • Adres : Defterdar Mah. Savaklar Caddesi. No:41-43

  • Moderatör : Fahrettin Altun, SETA
  • Konuşmacılar :Abdulhamit Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi

    Mehmet Parsak, Milliyetçi Hareket Partisi

SETA İstanbul 22 Mart Salı günü, SETA İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun’un moderatörlüğünde “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” adlı bir panel düzenledi. AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Parsak’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelde Türkiye’nin içerisinde bulunduğu referandum süreci ve oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

İlk konuşmacı olarak söz alan Mehmet Parsak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemini nasıl gördüğünü açıkladı. Referanduma sunulacak değişikliğin Milliyetçi Hareket Partisi için hükümet sistemini netleştirmeye yönelik bir çalışma olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 19 defa anayasa değişikliği yaşadığını belirten Parsak, esas problemli noktanın anayasanın merkezindeki hükümet sistemi olduğuna dikkat çekerken bu değişikliğin kesinlikle bir rejim değişikliği olmadığını vurguladı.

Parsak 1982 anayasasının Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verirken üzerine hiçbir sorumluluk yüklememesinin sistemde bir yetki-sorumluluk dengesizliği yaşanmasına sebep olduğunu söyledi. Önerilen yeni sistemin hem bu dengesizliği ortadan kaldırdığını hem de daha etkili ve hızlı bir karar alma mekanizması sağlayarak halkın ihtiyaçlarına cevap vereceğini dile getirdi. Parsak bu değişikliğin zamanlaması noktasında ise 15 Temmuz’un Türkiye’nin bu ihtiyacını daha görünür hale getirdiğine ve siyasette farklı bir ortam oluşturduğuna dikkat çekti.

İkinci konuşmacı Abdulhamit Gül ise Cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısı ve anayasal çerçevesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bu yana parlamenter sistemle yönetildiği iddialarına karşı, 1921 ve 1924 anayasalarındaki hükümet sisteminin meclis hükümeti sistemi olduğunu, 1961 ve 1982 anayasalarının ise vesayetçi bir parlamenter sistem ortaya koyduklarını ifade etti.

Gül bir yandan yeni sistemde kuvvetler ayrılığının daha net bir hal alacağına yasama ve yürütmenin sınırlarının çizileceğine değinirken, diğer yandan da bu sistemle birlikte meclisin yetkilerinin parlamenter sistemdekinden çok daha fazla olacağını ifade etti. Gül konuşmasında sistem değişikliğinin Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkedeki istikrarı kalıcı hale getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi paneli soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.